Bolidens första kvartal: Stabil produktion men lägre halter

Stabil produktion i både Gruvor och Smältverk präglade Bolidens första kvartal. Försäljningsintäkterna i perioden var 13 047 (13 331) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 2 048 (2 724) MSEK. Fritt kassaflöde uppgick till -323 (1 431) MSEK, bland annat till följd av lägre resultat och högre investeringar.

- Hög produktionsstabilitet kombinerat med tillväxtinvesteringar vid flera enheter sammanfattar perioden. Minskade volymer till följd av lägre halter jämfört med föregående år vägs samtidigt upp av en stark US dollar, säger Mikael Staffas, VD och koncernchef.

Rörelseresultatet inom Boliden Gruvor minskade till 1 353 (1 931) MSEK, främst till följd av lägre halter i Aitik, Tara och Kevitsa. Gruvproduktion och anrikning var dock högre än ifjol, och Garpenbergs anrikning var den högsta någonsin. Anrikningen i Bolidenområdet var något lägre än ifjol eftersom Maurlidengruvan är under slutbrytning. Produktionen i Boliden-områdets tre kvarvarande gruvor var hög. Kylylahti hade en fortsatt hög nickel- och koboltproduktion men lägre kopparproduktion.

Inom Boliden Smältverk ökade rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager till 853 (640) MSEK till följd av förbättrade priser och villkor. Högre zinksmältlöner i årets vägledande kontrakt gav dock inte full resultateffekt i kvartalet då en stor andel koncentrat med fjolårets villkor upparbetades. Kopparproduktionen i Rönnskär var något lägre än i fjol medan guldproduktionen ökade. I Harjavalta låg produktionen av nickel i skärsten på en hög och stabil nivå. Kokkolas processtabilitet har förbättrats vilket inneburit högre avverkning medan produktionen i Odda var i nivå med föregående år. Produktionen i Bergsöe var lägre än ifjol till följd av ett oplanerat produktionsstopp.
  

För ytterligare information vänligen kontakta:
Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: 070- 453 65 88
  

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.
www.boliden.com

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar