Bolidens första kvartal: Starkt kassaflöde

Report this content

Försäljningsintäkterna för det första kvartalet var 17 083 (13 210) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 2 449 (1 504) MSEK. Fritt kassaflöde uppgick till 2 165 (-845) MSEK.

-  Inriktningen mot flera metaller kritiska för klimatomställningen och många större produktionsenheter innebär en grundstabilitet gentemot både marknadsförutsättningar och produktionsfaktorer. I detta kvartal har den starka utvecklingen av framför allt kopparpriset varit bidragande till ett starkt kassaflöde, säger Mikael Staffas, VD och koncernchef.

Rörelseresultatet inom Boliden Gruvor ökade till 1 631 (318) MSEK främst beroende på högre metallpriser och villkor. Aitiks anrikade volym minskade jämfört med föregående kvartal till följd av tidigare kommunicerade produktionsstörningar. Garpenbergs anrikade volym nådde samtidigt en ny rekordnivå. Den anrikade volymen i Bolidenområdet, Kevitsa och Tara var något lägre än föregående kvartal.  

Inom Boliden Smältverk var volymerna i stort sett oförändrade. Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager minskade till 949 (1 117) MSEK till följd av att högre metallpriser inte fullt ut kompenserade för svagare USD och lägre smältlöner. Rönnskärs koppar- och ädelmetallproduktion var något lägre än både föregående kvartal och ifjol medan produktionen av koppar och guld i Harjavalta noterade nya rekord. Produktionen i Kokkola, Odda och Bergsöe var stabil.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: 070-453 65 88

   
Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.
www.boliden.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar