Bolidens kapitalmarknadsdag 2019: Värdeskapande investeringar

WEBCAST 12.30

Bolidens kapitalmarknadsdag består av presentationer av Bolidens ledning i Stockholm och gruvbesök i Aitik. Vid båda tillfällena möter Boliden representanter från kapitalmarknaden med syfte att bidra till fördjupad förståelse för värdeskapande vid Bolidens gruvor och smältverk.

Bolidens investeringsprognos för 2019 uppgår, som tidigare kommunicerats, till knappt 8 miljarder SEK. Under kapitalmarknadsdagen ges en närmare beskrivning av beslutade investeringar samt hur dessa stärker enheternas respektive konkurrenskraft.

- Vi är mitt uppe i ett omfattande investeringsprogram som framförallt är inriktat mot våra större gruvor och smältverk. Vårt fulla fokus ligger nu på att fullfölja dessa satsningar och därigenom öka produktiviteten och värdeskapandet vid enheterna, säger Mikael Staffas, vd och koncernchef.

I samband med besöket i Aitik ges möjlighet att närmare studera utvecklingen av gruvan där produktionsökning från 39 till 45 Mton per år pågår. Bland annat kommer den nyligen driftsatta krossen besökas liksom pågående elektrifieringsprojekt med syfte att öka produktivitet och reducera beroendet av fossila bränslen. Den nya produktionskapaciteten uppnås 2020.

- Livslängden är lång vid våra större gruvor. Det ger möjlighet att utöka produktionen och därigenom stärka värdeskapandet genom högre produktivitet. I Aitik och Kevitsa pågår betydande investeringar. Samtidigt inleds leveranser av kompletterande fordonsflottor under det närmaste året. Även i Garpenberg följs tidplanen för expansionen till 3.0 Mton, säger Stefan Romedahl, direktör Boliden Gruvor.

- Investeringen i ett nytt lakverk i Rönnskär liksom expansionen av avverkningskapaciteten pågår. Tillsammans med underjordsförvaret innebär satsningarna både ökad produktion och en långsiktigt hållbar deponilösning. I Harjavalta driftsätts inom kort det nya svavelsyraverket fullt ut. Samtidigt följs tidplanen att öka kopparproduktionen under första kvartalet 2020, säger Kerstin Konradsson, direktör Boliden Smältverk.

Presentationer
Presentationerna från kapitalmarknadsdagen finns tillgängliga på www.boliden.com från och med kl.08.30 och på samma webbplats kan direktsändning av presentationerna följas med start kl.12.30. Sändningen kommer även finnas tillgänglig på webbplatsen efter kapitalmarknadsdagen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Olof Grenmark, Director Investor Relations tel: +46 8 610 15 23
Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: +46 (0)70-453 65 88

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på cirka 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar