• news.cision.com/
  • Boliden/
  • Bolidens kapitalmarknadsdag 2021: Konkurrenskraftiga metaller för klimatomställning WEBCAST 12.30

Bolidens kapitalmarknadsdag 2021: Konkurrenskraftiga metaller för klimatomställning WEBCAST 12.30

Report this content

Bolidens kapitalmarknadsdag består av presentationer av Bolidens ledning med syfte att bidra till fördjupad förståelse för värdeskapande vid Bolidens gruvor och smältverk.

Bolidens mål är att reducera koldioxidintensiteten från verksamheten med 40 procent fram till 2030, med basår 2012. Inom ramen för satsningen ryms utökad elektrifiering av verksamheten liksom förbättrade processer, där expansionen av nickelverksamheten i Harjavalta är ett exempel. Under kapitalmarknadsdagen ges en närmare beskrivning kring Bolidens internationella konkurrenskraft avseende koldioxideffektiv metallproduktion, lansering av specifika produkter för koldioxideffektiv respektive återvunnen koppar. Dessutom lanseras ytterligare prospekteringsframgångar i Bolidenområdet. 

- Vår inriktning är att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen. Det är naturligtvis glädjande att vi nu tar ytterligare steg för att visa på vår prestanda gentemot kunder samtidigt som våra betydande insatser inom prospektering visar fortsatta framgångar, säger Mikael Staffas, vd och koncernchef.

Strömfors mineraliseringen 
Boliden bedriver ett omfattande prospekteringsarbete inom Bolidenområdet. Detta arbete har bl.a. resulterat i att en ny mineralisering påträffats i Strömfors, ca 4 km från Bolidens anrikningsverk. Mineraliseringen påträffades första gången i borrhål sent 2019 och därefter har arbetet intensifierats med framgångsrikt resultat. Mineraliseringen har fortfarande låg kännedomsgrad men en första antagen mineraltillgång kan nu presenteras. Den antagna mineraltillgången är  2,6 Mton med halterna 2,95 g/t guld, 81 g/t silver, 4,44 % zink, 0,16 % koppar samt 0,75 % bly. 

- Resultatet från prospekteringsarbetet som identifierat en ny mineralisering i Strömfors är mycket lovande. Vi går nu vidare med ytterligare prospektering i området parallellt med studier för klargöra tekniska, miljömässiga och ekonomiska förutsättningar för en eventuell framtida brytning, säger Stefan Romedahl, direktör Boliden Gruvor.

För ytterligare information kring Strömfors, se bifogat underlag.

Koppar med lågt klimatavtryck och återvunnen koppar
Boliden har slutit sina första avtal avseende leverans av två nylanserade kopparprodukter med lågt koldioxidavtryck. Två produktkategorier med lågt klimatavtryck inom kopparproduktionen har tagits framdels koppar med lågt klimatavtryck och dels återvunnen koppar. Den första kategorin är koppar framställt av koncentrat från Bolidens egna gruvor och den andra kategorin är koppar framställt från sekundärmaterial. Inom bägge produkterna har extern revision av beräkningsgrunderna genomförts. 

-    Koppar är en helt central metall i klimatomställningen i och med att det lägger grunden för all elektrifiering i samhället. Vi vill nu som antagligen det första metallföretaget i världen ge kunder en möjlighet att köpa ansvarsfullt producerad koppar med lågt koldioxidavtryck, säger Daniel Peltonen, direktör Boliden Smältverk. 

Presentationerna från kapitalmarknadsdagen finns tillgängliga på www.boliden.com från och med kl.11.30 och på samma webbplats kan direktsändning av presentationerna följas med start kl.12.30. Sändningen kommer även finnas tillgänglig på webbplatsen efter kapitalmarknadsdagen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Olof Grenmark, Director Investor Relations tel: +46 8 610 15 23
Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: +46 (0)70-453 65 88
 

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.

Prenumerera