Bolidens tredje kvartal: Förbättrat resultat

Report this content

Produktionen vid Bolidens gruvor och smältverk var under kvartalet stabil. Anrikningen vid gruvorna, liksom metallproduktionen vid smältverken, var högre jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultat exkl. omvärdering av processlager uppgick till 2 258 (1 635) MSEK.

- Jag är fortsatt mycket stolt över flexibiliteten, stabiliteten och engagemanget som vår organisation visar. Covid-19 till trots har stora underhållsstopp genomförts, investeringar kommit på plats och produktionstakten inom Gruvor ökat. Detta samtidigt som vi vidtagit omfattande försiktighetsåtgärder för att minimera risk för smittspridning, säger Mikael Staffas, VD och koncernchef.

Rörelseresultatet inom affärsområde Gruvor ökade till 1 638 (1 091) MSEK, bland annat till följd av högre ädelmetall- och kopparpriser samt högre anrikning. Garpenbergs och Kevitsas anrikning nådde bägge nya rekordnivåer vilket också resulterade i ökad produktion av zink respektive nickel i koncentrat. Aitiks anrikade volym påverkades av ett omfattande underhållsstopp och var lägre än föregående kvartal. Bolidenområdets anrikning ökade jämfört med föregående kvartal medan anrikningen i Tara minskade.

Affärsområde Smältverks rörelseresultat, exklusive omvärdering av processlager, ökade till 835 (716) MSEK. Högre volym producerad metall, högre zinksmältlöner och högre ädelmetall- och kopparpriser bidrog positivt. I Harjavalta genomfördes ett planerat underhållsstopp, vilket medförde att koppar- och nickelproduktionen sjönk något jämfört med föregående kvartal. Ädelmetallproduktionen påverkades positivt av högre halter i ingående material. Rönnskärs produktion av flertalet metaller sjönk jämfört med föregående kvartal. Kokkolas zinkproduktion var i linje med föregående kvartal. I Odda medförde vissa störningar i gjuteriet att zinkproduktionen påverkades negativt.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: 070- 453 65 88Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.

www.boliden.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar