Bolidens tredje kvartal: Högre priser men stora underhåll

Report this content

Försäljningsintäkterna i perioden var 11 170 (12 510) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 635 (2 020) MSEK. Fritt kassaflöde uppgick till -653 (822) MSEK.

- Investeringarna går som planerat och produktionen i våra gruvor och zinksmältverk har samtidigt varit stabil. Däremot har kvartalet påverkats av stora underhållsstopp i kopparsmältverken, haveri i nickellinjen i Harjavalta och vissa störningar i logistiken mellan gruvor och smältverk, säger Mikael Staffas, VD och koncernchef.

Rörelseresultatet inom Boliden Gruvor var oförändrat 1 091 (1 091) MSEK. Lägre halter och högre kostnader för främst underhåll kompenserades av högre metallpriser i svenska kronor. I Aitik genomfördes byte av kvarninfordringar och volymen minskade både jämfört med föregående kvartal och ifjol. Kopparhalten bedöms för de kommande fem kvartalen uppgå till 0,25 procent i snitt. Anrikningen i Bolidenområdet och Tara ökade både jämfört med andra kvartalet och föregående år och i Garpenberg noterades ett nytt anrikningsrekord för kvartalet. Även i Kevitsa ökade anrikningen jämfört med föregående kvartal och ifjol medan kopparhalten var i nivå med föregående kvartal men betydligt lägre än ifjol. I Kylylahti begränsas gruvproduktionen av tekniska utmaningar i takt med att gruvan går mot slutbrytning under andra halvåret 2020.

Inom Boliden Smältverk ökade rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager till 716 (589) MSEK. Högre metallpriser, förbättrade zinksmältlöner och en starkare US-dollar kompenserade mer än fullt ut för lägre volymer och högre kostnader hänförliga till underhållsstopp i Rönnskär samt haveri i nickellinjen i Harjavalta. Sedan den 1 september har nickelproduktionen i Harjavalta återupptagits. I Kokkola var avverkning och zinkproduktion högre jämfört med både andra kvartalet och ifjol tack vare en förbättrad processtabilitet. Även i Odda var avverkning och zinkproduktion hög. I Bergsöe togs den nya anläggningen för plastseparation i bruk under tredje kvartalet.

 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: 070- 453 65 88


Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.
www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar