Bolidens tredje kvartal: Mycket underhåll i Gruvor och produktionsstörningar

Bolidens tredje kvartal präglades av omfattande underhåll i Gruvor och av produktionsstörningar. Försäljningsintäkterna var 11 628 (9 733) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 744 (1 318) MSEK. Fritt kassaflöde uppgick till 1 715 MSEK.

- Underhållsarbete i alla gruvor och produktionsstörningar gav en lägre produktion än föregående kvartals mycket höga nivå. I Garpenberg hade vi problem med bergsstabilitet i ett produktionsområde och bröt därför malm i områden med lägre halt. Positivt är att Kevitsa fortsätter att utvecklas starkt och att kassaflödet var högt, sammanfattar Lennart Evrell, vd och koncernchef för Boliden.

Omfattande underhåll vid Bolidens gruvor tillsammans med produktionsstörningar innebar att produktionen var lägre än i det mycket starka andra kvartalet. Aitiks produktion begränsades av låg tillgänglighet i krossar. Garpenbergs anrikade volym var hög trots underhåll av kvarnar. Omplanering av produktionsområden resulterade dock i lägre halt under kvartalet. I Bolidenområdet kvarstod produktionsstörningar vilket medförde lägre metallproduktion än föregående kvartal. Kevitsas anrikade volym och kopparproduktion var rekordhög.

Störningar i zinksmältverken i Kokkola och Odda påverkade produktionen negativt. Rönnskärs koppar- och blyproduktion var i nivå med föregående kvartal och Harjavaltas processer var stabila.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sophie Arnius, Director Investor Relations, tel: 08- 610 15 23, 070- 590 8072
Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: 070- 453 65 88

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har drygt 5500 medarbetare och en omsättning på 40 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar