Bolidens tredje kvartal: Stabilt resultat trots produktionsstörningar

Report this content

Försäljningsintäkterna för det tredje kvartalet var 15 906 (13 550) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 2 419 (2 258) MSEK. Fritt kassaflöde uppgick till 962 (1 878) MSEK.

 

-          Ett stabilt kvartal präglat av höga metallpriser. Därtill har vi haft fullt fokus på våra projekt där flera satsningar vid Rönnskär nu färdigställts samtidigt som nickelexpansionen i Harjavalta är i slutskedet medan arbeten i Odda inletts enligt plan. I omvärlden märks fortsatt stark efterfrågan på basmetall relaterat till elektrifiering men även en generell ökad osäkerhet i försörjningskedjor, säger Mikael Staffas, VD och koncernchef.

 

Rörelseresultatet inom Boliden Gruvor ökade till 1 936 (1 638) till följd av bättre priser och villkor. Den anrikade volymen i Aitik var lägre jämfört med både föregående kvartal och i fjol. Bolidenområdets anrikade volym var i nivå med både föregående kvartal och i fjol. I Garpenberg medförde ett oplanerat stopp i en av gruvans krossar ett tio dagar långt produktionsstopp varpå anrikad volym var lägre än både i fjol och föregående kvartal. Även i Tara var den anrikade volymen lägre än båda jämförelseperioderna. Kevitsas anrikade volym påverkades av ett stopp i anrikningsverket till följd av restriktioner relaterat till covid-19 och var i nivå med föregående kvartal men lägre än föregående år.

 

Inom Boliden Smältverk var rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager 611 (835) MSEK. Mer omfattande underhåll, lägre volymer fria metaller samt högre energipriser påverkade resultatet negativt. En brand i Harjavalta påverkade rörelseresultatet med -80 MSEK. Branden, tillsammans med ett omfattande planerat underhållsstopp, påverkade produktionen i Harjavalta negativt. I Rönnskär var produktionen av basmetaller i nivå med både föregående kvartal och i fjol. Även Kokkolas produktion var i nivå med både föregående kvartal och i fjol. I Odda och Bergsöe genomfördes årliga underhållsstopp.  

 

 

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Klas Nilsson, Director Group Communications

Epost: Klas.Nilsson@boliden.com

Tel.: 070-453 65 88

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar