Brand i krosstation vid Boliden Kevitsa

Report this content

Under natten uppstod en brand i byggnaden för primärkrossning i Bolidens gruva Kevitsa i finska Lappland. Ingen person har kommit till skada och eftersläckningsarbetet är avslutat. Skadorna är omfattande och utredning pågår med syfte att bedöma vilka insatser som är nödvändiga för återstart. Produktionen i anrikningsverket är som en följd stoppad tills vidare, gruvproduktionen är opåverkad.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Klas Nilsson, Director Group Communications, phone: +46 70 453 65 88


 

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.
www.boliden.com


Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar