Brand på Rönnskär

Report this content

Natten till den 13 juni bröt en brand ut på Rönnskär. Brandens omfattning var betydande men i nuläget begränsad till elektrolysverket. Inga personskador har registrerats. Det i nuläget ej möjligt att bedöma omfattningen av de skador som uppstått men elektrolysverket har brunnit ned. All produktion på Rönnskär är tillsvidare stoppad, en inledande bedömning är att denna kan återupptas inom några veckor. Nu samarbetar Rönnskär fullt ut med Räddningstjänst för att begränsa ytterligare spridning av branden.


Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom chefen för Group Communications försorg, för offentliggörande den 13 juni 2023, klockan 08.50 CET.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: 070-453 65 88,
klas.nilsson@boliden.com


 
Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning på cirka 85 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.

www.boliden.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar