Delårsrapport Januari - September 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2002 23 oktober 2002 · Boliden redovisar ett resultat efter finansiella poster för årets första nio månader 2002 på MSEK 33 (-3 436) trots försämrade metallpriser. Resultatförbättringen uppgick till MSEK 2 847, exklusive sålda och nedlagda verksamheter samt jämförelsestörande poster. · Resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet 2002 uppgick till MSEK 13 (-2 813). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK -65 för perioden. Under tredje kvartalet belastades kassaflödet av betalning för tidigare uppgörelse avseende Spanien samt tillfälligt lägre leverantörsskulder. Under fjärde kvartalet förväntas förbättrat kassaflöde. · Affärsområde Gruvor uppvisar en stark resultatförbättring under tredje kvartalet jämfört med de två första kvartalen 2002. Smältverket Rönnskärs resultat påverkades under tredje kvartalet 2002 negativt av lagerprisjusteringar orsakade av lägre metallpriser. · Gruvan i Myra Falls redovisar positivt resultat för tredje kvartalet 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00510/wkr0001.DOC Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00510/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar