Expansion av Boliden Odda och mer zink med världsledande klimatprestanda

Report this content

Boliden har beslutat att investera i en expansion av Boliden Odda i Norge till 350 kton i årlig zinkproduktion. Investeringen uppgår totalt till 700 MEUR och kommer att färdigställas i slutet av 2024. Expansionen innebär att produktionen av zink med världsledande klimatprestanda nära fördubblas.

Boliden Odda har idag en årlig produktionskapacitet på 200 kton zink. Verksamheten försörjs av fossilfri el samtidigt som avfallsdeponering sker i fjällhallar med en unik och långsiktigt hållbar teknik. Investeringen innebär att den årliga produktionskapaciteten för zink ökar till 350 kton med starkt förbättrad produktivitet samtidigt som en betydande mängd framtida underhåll undviks. Utöver zink kommer utvinning av bimetallerna bly, guld och silver att möjliggöras. Den utökade produktionskapaciteten, tillsammans med energieffektiviseringar och ett nytt långsiktigt avtal för leveranser av fossilfri el, innebär att den redan låga koldioxidintensiteten reduceras ytterligare. Samtliga miljötillstånd för verksamheten har erhållits.    

- Detta är en av de största investeringarna i Bolidens historia. Att utöka produktionen av zink med högsta klimatprestanda och samtidigt  förbättra resurseffektiviteten och produktiviteten innebär att vi sätter en ny standard för zinksmältning både vad gäller hållbarhetsprestanda och kostnadseffektivitet, säger Mikael Staffas, VD och koncernchef, Boliden.

Investeringen innehåller en stor mängd nya anläggningar i Boliden Odda, däribland en ny rostningsugn och ett nytt svavelsyraverk, expansion och modernisering av laknings- och rensningsanläggningen, en ny elektrolyshall samt expansion av gjutningsanläggningen och kaj-infrastruktur. Merparten av den samlade investeringen på 700 MEUR genomförs under 2022 och 2023.  

Expansionsprojektet innebär även att graden av digitalisering och automatisering ökar i verksamheten, vilket bidrar till förbättrad produktivitet. På grund av den betydande tekniska utvecklingen har Boliden Odda beviljats investeringsstöd av Enova och Innovasjon Norge.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: 070-453 65 88

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar