Förändring av antalet aktier och röster i Boliden

Den 3 maj 2019 beslutade årsstämman i Boliden såsom tidigare offentliggjorts om ett automatiskt inlösenförfarande innefattande en uppdelning av Bolidens aktier, s.k. aktiesplit 2:1, varvid en befintlig aktie delas i två aktier. Aktiespliten har under maj 2019 genomförts och till följd därav har antalet aktier och röster i Boliden ökat med 273 511 169.

Per den 31 maj 2019 uppgår antalet aktier och röster i Boliden till 547 022 338. De aktier som tillkommit genom aktiespliten kommer dock att dras in under juni 2019 som ett led i inlösenförfarandet, varefter antalet aktier och röster i bolaget åter kommer att uppgå till 273 511 169.

Ytterligare information om inlösenförfarandet finns på bolagets webbplats, www.boliden.com.

 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Klas Nilsson, kommunikationsdirektör, tel: 070 - 453 65 88

Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2019 kl.08.00 CET.

 
Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.
www
.boliden.com

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar