Förslag på styrelsesammansättning från Bolidens valberedning

Bolidens valberedning kommer till årsstämman den 25 april 2017 föreslå nyval av Pia Rudengren samt omval av nuvarande styrelseledamöterna Marie Berglund, Tom Erixon, Lennart Evrell, Michael G:son Löw, Elisabeth Nilsson, Anders Ullberg och Pekka Vauramo. Anders Ullberg föreslås vidare omväljas som  styrelsens ordförande. Ulla Litzén har undanbett sig omval.

Pia Rudengren är civilekonom och har tidigare bl.a. varit finanschef i Investor och vVD för W Capital Management. Hon är styrelseledamot i Duni, Kappahl, Swedbank och Tikkurila.

Bolidens valberedning består av Jan Andersson, Swedbank Robur fonder (ordförande), Lars-Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing, Norges Bank Investment Management, Anders Oscarsson, AMF och Anders Ullberg, styrelseordförande för Boliden.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på www.boliden.com.

 
 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Ullberg, Styrelseordförande, tel: 070- 632 63 71

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 500 medarbetare och en omsättning på 40 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.
www.boliden.com

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar