• news.cision.com/
  • Boliden/
  • Med anledning av de senaste dagarnas mediauppgifter rörande den spanska statens krav riktat mot Bolidens spanska dotterb

Med anledning av de senaste dagarnas mediauppgifter rörande den spanska statens krav riktat mot Bolidens spanska dotterb

Report this content

Med anledning av de senaste dagarnas mediauppgifter rörande den spanska statens krav riktat mot Bolidens spanska dotterbolag Boliden Apirsa vill Boliden framhålla följande: · Bolidens spanska dotterbolag Boliden Apirsa friades i november 2001 helt från ansvar i den omfattande brottmålsutredning som följde på dammolyckan vid den spanska gruvan Los Frailes. Olyckan berodde på brister i konstruktionen och på felaktiga slutsatser i de förberedande geologiska studierna och alltså inte på Boliden Apirsas verksamhet. · Inget formellt krav har riktats mot Boliden eller något av dess dotterbolag från den spanska staten med anledning av dammolyckan. · Boliden Apirsa nådde i december 2001 en uppgörelse med den Andalusiska regionalregeringen samt med arbetarnas fackförbund vid den spanska gruvan om återställande av miljö och avgångsvederlag för arbetarna. Uppgörelsen innebär att återställningsansvaret övertas av den lokala regeringen och att Boliden mot vederlag befrias från den ekonomiska avvecklingen av personal. Boliden får vidare rätt att överta viss gruvutrustning. · Boliden har tagit ett stort ansvar i samband med dammolyckan inte minst vad gäller återställningen av miljön och ersättning till skadelidande. Boliden undersöker för närvarande möjligheterna att återvinna kostnader som bolaget haft till följd av dammolyckan. Eventuella framtida krav riktade mot Boliden kommer att tillsammans med nedlagda kostnader att riktas vidare mot de som är ytterst ansvariga för konstruktionen av dammanläggningen. · Bolidens syn på konsekvenserna av dammolyckan vid gruvan Los Frailes har inte i sak ändrats. Boliden har inte för avsikt att ta något ytterligare ansvar för den nu avslutade gruvverksamheten i Spanien. · För ytterligare information kontakta: Jan Johansson, VD och koncernchef, tel 08-610 16 02 eller 070 555 02 02 Ulf Söderström, Informationsdirektör, tel 08-610 15 57 eller 070 618 95 95 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/05/20020805BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/05/20020805BIT00380/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar