Miljötillstånd för utökad produktion i Garpenberg beviljat

Report this content

Boliden har erhållit miljötillstånd för en utökning av den årliga produktionstakten i Garpenberg.  Till följd av beslutet kan flaskhalsinvesteringar inledas med syfte att öka produktionen till 3.3 Mton per år.

-          Detta är ett mycket välkommet besked som ger oss möjlighet att fortsätta stärka produktiviteten i Garpenberg. Dessutom möter vi en ökad efterfrågan med ytterligare zink med världsledande hållbarhetsprestanda, säger Stefan Romedahl, direktör affärsområde Gruvor, Boliden.

Produktionen i Garpenberg uppgår idag till cirka 3 Mton i årstakt vilket även varit högsta tillåtna volym inom befintligt miljötillstånd. Det nya miljötillståndet innebär bland annat att kapacitetsförstärkningar i transportinfrastrukturen kan inledas med inriktning att nå en produktionsvolym på 3.3 Mton 2023. Miljötillståndet följer av att ett överklagande inte beviljats prövningstillstånd i Mark och miljööverdomstolen. Beslutet kan överklagas till Högsta domstolen fram till och med den 1 november 2021.

---------------------

För ytterligare information vänligen kontakta:

Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: 070-453 65 88

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap. 

Prenumerera