Ny ledamot till valberedningen

Report this content

Vid årsstämman i april 2021 valdes Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Lilian Fossum Biner (Handelsbankens fonder) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande) till ledamöter i valberedningen. För att bättre spegla aktieägarstrukturen har valberedningen utnyttjat sitt mandat att bjuda in ytterligare en ledamot, Anders Oscarsson (AMF). Jan Andersson har utsetts till valberedningens ordförande.

 

Valberedningen består härefter av:

Jan Andersson, Swedbank Robur fonder, valberedningens ordförande,

 

Lilian Fossum Biner, Handelsbankens fonder,

 

Lars-Erik Forsgårdh

 

Ola Peter Gjessing, Norges Bank Investment Management

 

Anders Oscarsson, AMF

 

samt

 

Anders Ullberg, styrelsens ordförande

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningen på e-post, valberedning@boliden.com eller per post till Boliden Mineral AB, Box 44, 101 20 Stockholm.

 

 

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Klas Nilsson, Director Group Communications

Tel: 070- 453 65 88

E-mail: klas.nilsson@boliden.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar