Ny mineralisering påträffad i Bolidengruva

Report this content

Ny mineralisering påträffad i Bolidengruva Boliden har vid prospekteringsarbeten påträffat en ny mineralisering i Kristinebergsgruvan i Västerbotten. Den indikerade mineraltillgången om 1 Mton innehåller mycket höga halter av zink och silver och är påträffad på 900-1 000 m-nivån i anslutning till den i produktion varande Einarssonmalmen. Den indikerade mineraltillgången uppgår till: Kton Au Ag Cu Zn Pb g/t g/t % % % 1000 0, 197 0, 11, 1, 2 4 6 0 Zonen är fortfarande öppen västerut och fortsatta borrningar planeras för att undersöka utsträckningen. Malmreserven vid årsskiftet var i Kristineberg drygt 1 Mton och räcker, med nuvarande produktion, i drygt två år. Den nu indikerade kvantiteten innebär att gruvans livslängd kan komma att utökas med ca två år. Analysering har skett vid Bolidens laboratorium i Rönnskär och kontrollanalyser har utförts av Chemex i Vancouver. Området är belagt med en brytningskoncession. Borrhålsdata samt en längsprojektion kommer att finnas senare under eftermiddagen på Bolidens hemsida www.boliden.se (under rubriken Prospektering). Det tekniska underlaget har sammanställts under överinseende av Mati Sallert, av Svenska Gruvföreningen registrerad som Kvalificerad Person. Kristinebergsgruvan har varit i drift sedan 1940 och sysselsätter idag ca 150 personer. Här bryts malm som innehåller koppar, bly, zink. guld och silver. För ytterligare information vänligen kontakta: Bo-Johan Nilsson, Direktör Svenska Gruvor, tel 0910-77 42 78 eller 070-609 31 35 Jan Johansson, Koncernchef och VD, tel 08-610 16 02 eller 070-555 02 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021114BIT00800/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021114BIT00800/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar