Produktion delvis återupptagen på Rönnskär

Report this content

Produktionen på Rönnskär har delvis återupptagits efter den brand som uppstod natten till den 13 juni där elektrolysverket totalförstördes. Under juli förväntas alla övriga verk vara redo att producera. Kopparproduktionen kommer tills vidare ske i form av anoder i stället för katoder vilket påverkar den kommersiella affärsmodellen. Flera av verken kan komma att behöva köras med begränsad kapacitet. Till följd av branden har behov av varsel om uppsägning av totalt 190 tjänster på Rönnskär uppstått.

 

Produktionen på Rönnskär har nu delvis återupptagits och den första kopparanoden gjöts redan lördagen den 24 juni. Efter hand startas ytterligare delar av produktionen och under juli förväntas alla delar (förutom det totalförstörda elektrolysverket) vara redo.

 

Arbetet med att omforma kundbasen från kopparkatodskunder till kopparanodskunder pågår och det är inte säkert att alla delar som var oskadda i branden kommer att köras fullt ut givet de förändrade kommersiella förutsättningarna. Eftersom ytterligare verk kan komma att stängas eller köras med begränsad kapacitet är det varsel som nu läggs bredare än enbart tjänster vid elektrolysverket. Totalt omfattas 190 tjänster på Rönnskär av varslet. Fackliga förhandlingar kommer att inledas omgående. 

 

Som en följd av att elektrolysverket totalförstördes har det bokförda värdet på 88 MSEK skrivits ned. Därtill har 75 MSEK reserverats för kostnader för rivning, sanering och återställningsarbete av det brandskadade området. Därutöver kommer, i linje med vad som tidigare kommunicerats, EBIT för det andra kvartalet påverkas med cirka -200 MSEK kopplat till förlorad produktion och inställda utleveranser.

 

Boliden kommer inte att lämna några ytterligare finansiella kommentarer förrän rapporten för det andra kvartalet 2023 publiceras den 20 juli.

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: 070-453 65 88, klas.nilsson@boliden.com

 

 

Bolidens vision är att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen. Vi är Europas producent av hållbara metaller och bedriver, med våra värderingar omsorg, mod och ansvar som ledord, verksamheter inom prospektering, gruvor, smältverk och återvinning. Vi är över 6000 medarbetare och omsätter årligen cirka 85 miljarder SEK. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap. www.boliden.com

www.boliden.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar