Rapport för andra kvartalet 2019

Andra kvartalet 2019

  • Försäljningsintäkter 12 747 (14 071) MSEK
  • Rörelseresultat 1 539 (2 468) MSEK
  • Rörelseresultat exklusive omvärdering av processlager 1 631 (2 329) MSEK
  • Fritt kassaflöde 789 (1 718) MSEK
  • Resultat per aktie 4,13 (7,45) SEK

Underhållsstopp i Smältverk och lägre halter i Gruvor

  • Stabil produktion i Gruvor, men lägre halter i Tara, Kevitsa och Aitik.
  • Omfattande planerade underhållsstopp i Smältverk påverkade resultatet -315 (-130) MSEK.
  • Jämförelsestörande post på -139 (0) MSEK avseende framtida efterbehandling av mark i Rönnskär.

Se bifogad kvartalsrapport i sin helhet.

Kvartalsrapporten presenteras via webcast/telefonkonferens fredag den 19 juli kl. 09:30 (CET). Information finns tillgänglig på www.boliden.com.

Kontaktpersoner för information:
Mikael Staffas, VD och koncernchef                                    Tel:   08-610 15 00
Håkan Gabrielsson, Ekonomi- och finansdirektör                Tel:    08-610 15 00
Olof Grenmark, Director Investor Relations                         Tel: 070-291 57 80
  

Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom chefen för Investor Relations försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019, klockan 07:45 CET

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar