Rapport för andra kvartalet 2020

Andra kvartalet 2020

  • Försäljningsintäkter 13 391 (12 747) MSEK
  • Rörelseresultat 1 801 (1 539) MSEK
  • Rörelseresultat exklusive omvärdering av processlager 1 634 (1 631) MSEK
  • Fritt kassaflöde 1 174 (789) MSEK
  • Resultat per aktie 4,92 (4,13) SEK

 
Stabil produktion och senarelagda underhållsstopp

  • Högre anrikning inom Gruvor och stabil produktion inom Smältverk.
  • Underhållsstopp till del senarelagda på grund av covid-19 pandemin.

 
Se bifogad kvartalsrapport i sin helhet.


Kvartalsrapporten presenteras via webcast/telefonkonferens onsdag den 22 juli kl. 09:30 (CET). Information finns tillgänglig på www.boliden.com.

 

Kontaktpersoner för information:
Mikael Staffas, VD och koncernchef   Tel:   08-610 15 00
Håkan Gabrielsson, Ekonomi- och finansdirektör Tel:   08-610 15 00
Olof Grenmark, Director Investor Relations Tel: 070-291 57 80

 
Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom chefen för Investor Relations försorg, för offentliggörande den 22 juli 2020, klockan 07:45 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar