Rapport för andra kvartalet 2021

Report this content

Andra kvartalet 2021

  • Försäljning 17 891 (13 391) MSEK
  • Rörelseresultat 2 785 (1 801) MSEK
  • Rörelseresultat exklusive omvärdering av processlager 2 616 (1 634) MSEK
  • Fritt kassaflöde 2 013 (1 174) MSEK
  • Resultat per aktie 8,00 (4,92) SEK

Starkt resultat och kassaflöde

  • Höga metallpriser.
  • Stabil produktion i både Gruvor och Smältverk.
  • Styrelsen har beslutat att investera 700 MEUR i smältverket i Odda för att öka kapaciteten från 200 till 350 kton/år.

Se bifogad kvartalsrapport i sin helhet.

Kvartalsrapporten presenteras via webcast/telefonkonferens torsdag den 22 juli kl. 09:30 (CET). Information finns tillgänglig på www.boliden.com.

Kontaktpersoner för information:

Mikael Staffas, VD och koncernchef                                   Tel:   08-610 15 00

Håkan Gabrielsson, Ekonomi- och finansdirektör               Tel:   08-610 15 00

Olof Grenmark, Director Investor Relations                        Tel: 070-291 57 80

Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2021, klockan 16:30 CET.

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar