Rapport för fjärde kvartalet och helåret 2018

Fjärde kvartalet 2018

 • Försäljningsintäkter 12 543 (13 619) MSEK
 • Rörelseresultat 2 093 (3 091) MSEK
 • Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager 2 001 (2 912) MSEK
 • Fritt kassaflöde 1 721 (2 382) MSEK
 • Resultat per aktie 6,82 (8,22) SEK

Stabil produktion, lägre halter och metallpriser

 • Stabil produktion inom Smältverk.
 • Stabil gruvproduktion men med lägre halter.
 • Nettoskuldsättningsgraden minskade under kvartalet från 10 till 5 procent. 
 • Styrelsen föreslår en utbetalning till aktieägarna om 13,00 SEK per aktie genom
  • en ordinarie utdelning på 8,75 (8,25) SEK per aktie.
  • en extra utbetalning på 4,25 (5,75) SEK per aktie genom automatiskt inlösenförfarande.
     

Se bifogad kvartalsrapport i sin helhet.

Kvartalsrapporten presenteras via webbsändning/telefonkonferens onsdagen den 13 februari kl. 09:30 (CET). Information finns tillgänglig på www.boliden.com.
   

Kontaktpersoner för information:
Mikael Staffas, VD och koncernchef
Tel:   08-610 15 00
Håkan Gabrielsson, Ekonomi- och finansdirektör             
Tel:    08-610 15 00
Olof Grenmark, Director Investor Relation
Tel:   070-291 57 80

    
Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Director Group Communications försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019, klockan 07:45 CET.

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar