Rapport för tredje kvartalet 2017

Tredje kvartalet 2017

 • Försäljningsintäkter 11 628 (9 733) MSEK
 • Rörelseresultat 1 860 (1 529) MSEK
 • Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager 1 744 (1 318) MSEK
 • Fritt kassaflöde 1 715 (91) MSEK
 • Resultat per aktie 5,40 (4,15) SEK

Mycket underhåll i Gruvor och produktionsstörningar

 • Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager ökade till 1 744 (1 318) MSEK till följd av förbättrade metallpriser.
 • Produktionsstörningar och omfattande underhåll påverkade gruvproduktionen negativt.
 • Lägre halter än i föregående kvartal för samtliga gruvområden med undantag för Kevitsa.
 • Produktionsstörningar i zinksmältverken.
 • Fritt kassaflöde uppgick till 1 715 (91) MSEK.
 • Nettoskuldsättningsgraden minskade under kvartalet från 25 procent till 19 procent.

Se bifogad kvartalsrapport i sin helhet.

Kvartalsrapporten presenteras via webcast/telefonkonferens tisdagen den 24 oktober kl 09:00 (CET). Information finns tillgänglig på www.boliden.com.

Kontaktpersoner för information:
Lennart Evrell, VD och koncernchef
Tel: 08-610 15 00
Håkan Gabrielsson, Ekonomi- och finansdirektör Tel: 08-610 15 00
Sophie Arnius, Chef Investor Relations Tel: 08-610 15 23
070-590 80 72

 
Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom chefen för Investor Relations försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017, klockan 07:45 CET.

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar