Rapport för tredje kvartalet 2019

Report this content

Tredje kvartalet 2019

  • Försäljningsintäkter 11 170 (12 510) MSEK
  • Rörelseresultat 1 873 (1 771) MSEK
  • Rörelseresultat exklusive omvärdering av processlager 1 635 (2 020) MSEK
  • Fritt kassaflöde -653 (822) MSEK
  • Resultat per aktie 5,14 (4,69) SEK

Högre priser men stora underhåll

  • Stabil produktion i Gruvor.
  • Haveri i nickellinjen i Harjavalta och planerade underhållsstopp i smältverken påverkade resultatet med -360 (-70) MSEK.
  • Ökade lager kopplat till logistikstörningar.

Se bifogad kvartalsrapport i sin helhet.

Kvartalsrapporten presenteras via webcast/telefonkonferens torsdag den 24 oktober kl. 09:30 (CET). Information finns tillgänglig på www.boliden.com.

Kontaktpersoner för information:
Mikael Staffas, VD och koncernchef Tel: 08-610 15 00
Håkan Gabrielsson, Ekonomi- och finansdirektör       Tel: 08-610 15 00
Olof Grenmark, Director Investor Relations Tel: 070-291 57 80


    
Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom chefen för Investor Relations försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019, klockan 07:45 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar