Rapport för tredje kvartalet 2020

Report this content

Tredje kvartalet 2020

  • Försäljningsintäkter 13 550 (11 170) MSEK
  • Rörelseresultat 2 622 (1 873) MSEK
  • Rörelseresultat exklusive omvärdering av processlager 2 258 (1 635) MSEK
  • Fritt kassaflöde 1 878 (-653) MSEK
  • Resultat per aktie 7,44 (5,14) SEK

Förbättrat resultat

  • Garpenberg och Kevitsa på ny produktionstakt efter genomförda investeringar.
  • Kvartalets underhållsstopp framgångsrikt genomförda trots covid-19 pandemin.

Se bifogad kvartalsrapport i sin helhet.

Kvartalsrapporten presenteras via webcast/telefonkonferens onsdag den 28 oktober kl. 09:30 (CET). Information finns tillgänglig på www.boliden.com.

Kontaktpersoner för information:

Mikael Staffas, VD och koncernchef Tel: 08-610 15 00
Håkan Gabrielsson, Ekonomi- och finansdirektör  Tel: 08-610 15 00
Olof Grenmark, Director Investor Relations    Tel: 070-291 57 80
 

Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom chefen för Investor Relations försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2020, klockan 07:45 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar