Rapport för tredje kvartalet 2021

Report this content

Tredje kvartalet 2021

  • Försäljningsintäkter 15 906 (13 550) MSEK
  • Rörelseresultat 2 305 (2 622) MSEK
  • Rörelseresultat exklusive omvärdering av processlager 2 419 (2 258) MSEK
  • Fritt kassaflöde 962 (1 878) MSEK
  • Resultat per aktie 6,57 (7,44) SEK

 

Stabilt resultat trots produktionsstörningar

  • Fortsatt höga metallpriser men något lägre än under föregående kvartal.
  • Produktionsstörningar i både Gruvor och Smältverk.

 

Se bifogad kvartalsrapport i sin helhet.

 

Kvartalsrapporten presenteras via webcast/telefonkonferens fredag den 22 oktober kl. 09:30 (CET). Information finns tillgänglig på www.boliden.com.

 

 
Kontaktpersoner för information:
Mikael Staffas, VD och koncernchef                                    Tel:   08-610 15 00
Håkan Gabrielsson, Ekonomi- och finansdirektör                Tel:   08-610 15 00
Olof Grenmark, Director Investor Relations                         Tel: 070-291 57 80
Epost: olof.grenmark@boliden.com

 

Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom chefen för Investor Relations försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021, klockan 07:45 CET.


Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar