Rapport om betalningar till myndigheter 2020

Report this content

Boliden offentliggör idag rapport om betalningar till myndigheter i enlighet med Lag (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter. Rapporten omfattar betalningar till myndigheter i Sverige, Finland samt Irland under 2020 för verksamhet inom utvinnings-industri.

Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2021 kl. 09.00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: 070-453 65 88
     

       
Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.

www.boliden.com

Taggar: