Stefan Lundewall – IR-kontakt på Boliden

Eva Kaijser, tidigare ansvarig för Bolidens Investor Relations, utnämndes nyligen till Direktör för Strategi och Affärsutveckling. Stefan Lundewall har anlitats för att temporärt ansvara för Bolidens Investor Relations, till dess att rekryteringsprocessen för en permanent lösning är klar. Stefan kommer närmast från SSAB där han varit IR-chef i 6 år och han har dessförinnan arbetat som analytiker på Alfred Berg och Svenska Handelsbanken.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcela Sylvander, Manager Group Communications, Boliden AB tel 08-610 15 59, 0733-244 551
Stefan Lundewall, Investor Relations, Boliden AB tel 08-610 15 20, 070-208 3213

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar