Tvist om leveranser av våtverksslam avgjord

Report this content

Skellefteå tingsrätt har idag meddelat dom i tvisten om Bolidens leveranser till Arica, Chile, i mitten av 80-talet. Domstolen går på Bolidens linje och finner att Boliden inte är skadeståndsskyldigt. Boliden får vidare rätt till ersättning för sina rättegångskostnader.

Sista dag för överklagande är den 29 mars 2018.
   

För ytterligare information vänligen kontakta:
Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: 070 - 453 65 88

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar