Bombardier får holländsk order på växelutrustning värd 14 miljoner Euro

BOMBARDIER FÅR HOLLÄNDSK ORDER PÅ VÄXELUTRUSTNING VÄRD 14 MILJONER EURO Stockholm den 7 juni 2002 - Bombardier Transportation har fått en order på 1200 Ebiswitch växeldriv, dvs utrustning som lägger om spårväxlar. Ordern kommer från Railinfrabeheer B.V. (RIB) i Nederländerna och är värd ca 14 miljoner euro. Den första, fasta delen av kontraktet omfattar 200 enheter. Leveranserna ska ske under de följande fem åren, från maj 2002 till maj 2007. Ebiswitch är Bombardier Transportations mest sofistikerade växeldriv, utformade för styrning, låsning och avkänning av både korta och långa rälstungor i spårväxlar. Ebiswitch är världens första växeldriv som är inbyggt i en sliper - konstruerad för kostnadseffektivitet och lång livslängd. Den består av utvalda komponenter som kräver minimalt underhåll. Den modulbyggda konstruktionen gör att service och spårunderhåll kan ske på plats, utan att störa trafiken. En servicetekniker kan byta ut de flesta moduler på platsen på mindre än 15 minuter. Förebyggande underhåll krävs endast vart femte år. Roterande delar är exempelvis kullagrade och behöver inte smörjas. Ebiswitch passar för alla typer av järnvägslinjer. Slaglängden på växeltungan är justerbar, vilket innebär att Ebiswitch kan installeras var som helst längs tungan och både i korta och långa spårväxlar. "Införandet av Ebiswitch är ett viktigt steg för oss när det gäller att förbättra järnvägsnätens tillgänglighet och tillförlitlighet," säger Evert Kleinhout, Vice Director Maintenance inom RIB. och tillägger, "Systemet är inbyggt i slipern och med sin funktionalitet och låga livscykelkostnad uppfyller det kraven som ställs av järnvägsoperatörerna - våra kunder." "Det här är första gången som den här produkten beställs i så stort antal och flera andra transport- och järnvägsmyndigheter har visat stort intresse för denna unika inbyggda växeldrivenhet. Detta är ett kommersiellt genombrott för Ebiswitch", säger Javier Rion, vd för Rail Control Solutions, den division inom Bombardier Transportation som ansvarar för leverans av produkten. Bombardier Transportation är världsledande inom järnvägsindustrin. Det gäller såväl utrustning som tillverkning och underhåll. I det omfattande produktutbudet ingår passagerarvagnar och kompletta system för spårburen trafik. Bombardier Transportation tillverkar även lokomotiv, godsvagnar, driv- och kontrollsystem samt signalsystem. Bombardier Inc. är verksamt inom tillverkning och underhåll och är världsledande inom tillverkning av affärsjetflyg, regionalflyg, utrustning för spårburen transport samt motordrivna fritidsprodukter. Företaget tillhandahåller också finanstjänster och förvaltning inom de affärsområden där man verkar. Företaget har cirka 80 000 anställda och från huvudkontoret i Montreal i Canada styrs verksamheten i 24 länder i Amerika, Europa och Sydostasien. Intäkterna under räkenskapsåret som avslutades 31 januari 2002 uppgick till 21,6 mdr CAD (15,6 mdr EUR). Bombardier är noterat på börserna i Toronto, Bryssel och Frankfurt (BBD, BOM och BBDd.F). *** Ytterligare information: Bengt Lindwall Director, Public Affairs Scandinavia Tel 021-31 70 04 Fax 021 32 38 47 http://www.transportation.bombardier.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/07/20020607BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/07/20020607BIT00010/wkr0002.pdf

Om oss

Bombardier Transportation är världsledare inom tillverkning och underhåll av järnvägsmateriel. I produktutbudet ingår passagerarfordon och kompletta system för spårtrafik, samt lok, godsvagnar, driv- och styrsystem, signalutrustning och -system.

Dokument & länkar