Bona fördubblar kapaciteten när nytt distributionscenter öppnar

I dag firar Bona sin största investering någonsin med invigningen av ett nytt distributionscenter i Limburg, Tyskland. Med centret fördubblar Bona sin kapacitet vad gäller hantering och distribuering av varor, och introducerar ett antal miljövänliga initiativ i linje med Bonas hållbarhetsfokus. 

Limburg ligger mitt i Tyskland som utgör Bonas största marknad i Europa, och härifrån förses alla dotterbolag i Europa, USA, Latinamerika och Asien samt Bona Centers, distributörer och hantverkare med Bonas hela produktsortiment. När den nya 9 200 kvadratmeter stora anläggningen står klar på den 40 000 kvadratmeter stora tomten kommer den att erbjuda moderna lagerhanteringssystem och utrustning som stöder en mer effektiv distribution i linje med Bonas tillväxtplaner. Det finns även möjlighet för ytterligare en fördubbling av lagerkapaciteten i framtiden.  För Bonas kunder innebär detta bättre tillgänglighet av produkter, ökad leveranssäkerhet samt bättre kvalitet och flexibilitet när det gäller service.

– Vi har en ambitiös tillväxtstrategi och de senaste två åren har vi sett ett växande behov av att utöka vår distributionskapacitet i Europa för att ge våra kunder bättre service. Detta är Bonas största investering någonsin och en avgörande faktor för att vår verksamhet ska kunna växa i framtiden. Eftersom hållbarheten är central i vår verksamhet är jag särskilt stolt över den här anläggningens gröna egenskaper och den positiva inverkan den har på miljön och samhället, säger Kerstin Lindell, Bona AB:s vd och koncernchef.

En grön investering

Eftersom hållbarhet och miljö är högsta prioritet för Bona var det ett självklart beslut att låta bygga en distributionsanläggning med gröna egenskaper och samtidigt ett sätt att bedriva en verksamhet som har en positiv inverkan på miljön. Anläggningen är utrustad med solpaneler som genererar upp till 616 kW som högsta kapacitet, vilket gör det nya centret självförsörjande samtidigt som det kan leverera energi till det allmänna nätet. Panelerna är riktade åt öst/väst, vilket innebär att de kan generera mer kraft på morgonen och kvällen vid behov. Byggnaden har också försetts med ett ”grönt tak” för odling av specifika växter. Halva markytan kommer inte att användas för närvarande, utan i stället besås med ängsblommor för att dra till sig bin och insekter. Dessutom har 42 träd planterats på tomten.

Distributionscentret kommer att utrustas med andra gröna funktioner såsom värmepumpar för uppvärmning och laddningsstationer för elcyklar och elbilar. Ett eldrivet transportfordon kommer att användas för att frakta varor den 3,5 km korta sträckan från Bonas anläggning till det nya centret. Detta gynnar regionen eftersom det bidrar till färre partiklar och lägre kväveoxid- och koldioxidhalter  i stadskärnan.  För ett antal år sedan gick Bona också över från vägtransporter till miljövänligare tågtransporter för att frakta sina varor från Sverige till Tyskland.

– Jag är mycket glad över att ett snabbt växande företag som Bona investerar i en ny anläggning och väljer att stanna här hos oss i Limburg. Jag önskar företaget all lycka i framtiden. Det har varit väldigt speciellt för mig att för första gången sedan jag blev borgmästare kunna följa den här typen av projekt, från planeringsstadiet genom hela byggprocessen till öppnandet, säger Limburgs borgmästare Marius Hahn.

Under invigningen kommer intressenter och representanter från den offentliga sektorn samt Bonas högsta ledning att få en första officiell visning av hela anläggningen. Det nya distributionscentret förväntas vara i full drift i början av 2018.

Hela byggprocessen och bilder bifogade:

https://mobil.mietkamera.de/ajax/webcam.php?st=fd9a&dummy=1508937833429

För mer information vänligen kontakta:
Dan Fredheim, COO, Chief Operating Officer, på dan.fredheim@bona.com eller +4640387346
Kerstin Lindell, President & CEO Bona AB, på kerstin.lindell@bona.com eller +4640387373

Om oss

Vi tar fram det bästa i varje trägolv! Bona är ett familjeägt företag som etablerades i Malmö 1919. Vi erbjuder produkter för att installera, renovera och underhålla ett trägolv under hela dess livslängd och vi erbjuder även UV-lacker till ledande internationella trägolvstillverkare. I sortimentet ingår vattenbaserade lacker, oljor, UV-lacker, ergonomiska slipmaskiner, slippapper, lim och golvvårdsprodukter. Vi är marknadsledande inom lack och ytbehandling för trägolv med försäljning och 17 dotterbolag i hela världen. Koncernen har cirka 550 anställda i hela världen och en omsättning år 2016 på SEK 2.2 miljarder.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har en ambitiös tillväxtstrategi och de senaste två åren har vi sett ett växande behov av att utöka vår distributionskapacitet i Europa för att ge våra kunder bättre service. Detta är Bonas största investering någonsin och en avgörande faktor för att vår verksamhet ska kunna växa i framtiden. Eftersom hållbarheten är central i vår verksamhet är jag särskilt stolt över den här anläggningens gröna egenskaper och den positiva inverkan den har på miljön och samhället
Kerstin Lindell, Bona AB:s vd och koncernchef
Jag är mycket glad över att ett snabbt växande företag som Bona investerar i en ny anläggning och väljer att stanna här hos oss i Limburg. Jag önskar företaget all lycka i framtiden. Det har varit väldigt speciellt för mig att för första gången sedan jag blev borgmästare kunna följa den här typen av projekt, från planeringsstadiet genom hela byggprocessen till öppnandet
Limburgs borgmästare Marius Hahn