Bona tar täten i branschen: ”Nu utfasar vi lösningsmedelsbaserade lacker i Europa”

1979 var det Malmöbaserade företaget Bona ett av de första företagen i världen som lanserade vattenburna lacker för trägolv. I nästan 30 år har Bonas forsknings- och utvecklingsavdelning fokuserat på att ta fram miljömässigt ansvarsfulla produkter för behandling av trägolv. Nu pågår arbetet för fullt för att fasa ut lösningsmedelsbaserade lacker helt och hållet i Europa till den 1 februari 2009.

Bona är experter på teknologin kring vattenburna golvlacker. Företaget har en lång tradition av att sätta individuell hälsa, luftkvaliteten inomhus och miljöarbetet främst, och man fortsätter arbetet för att utveckla högkvalitativa lacker med lågt VOC (Volitile Organic Compounds). Rakt översatt betyder VOC ”flyktiga organiska ämnen”, som bl.a. återfinns i lösningsmedel. Alla Bonas nuvarande vattenburna produkter uppfyller redan lägstakraven för VOC i Europa, som träder i kraft 2010.

– Ett av målen med vårt miljöarbete är att produkterna inte ska vara skadliga för hälsa eller miljö. Jag är därför stolt över att vi tog det djärva beslutet under 2007, att fasa ut alla lösningsmedelsbaserade lacker i Europa till den 1 februari 2009, berättar företagets VD och koncernchef Kerstin Lindell. Det har bl a inneburit att vi numera inte längre tillverkar lösningsmedelsbaserade lacker i vår fabrik i Malmö.

Bona, som specialiserat sig på produkter för trägolv, lacker, UV-lack, slipmaskiner, slipmaterial och underhållsprodukter, firar nästa år 90-årsjubilium. Företaget startades i Malmö av Wilhelm Edner 1919. Idag har företaget försäljning i hela världen och ägs fortfarande av samma familj. Förutom fabriker i Malmö och Fjugesta, har Bona fabriker i USA, Kina och Tyskland.

– Vi har varit pionjärer inom vattenburna lacker och utfasningen av lösningsmedelsbaserade lacker i Europa är ett logiskt och ansvarsfullt beslut, säger Kerstin Lindell.

Nu har Bona ett pedagogiskt arbete framför sig för att övertyga de kvarvarande användarna av lösningsmedelsbaserade lacker att övergå till vattenburna lacker. Lösningsmedelsbaserade lacker har fortfarande en stor marknadsandel i delar av världen, inte minst i USA och Asien.

– Detta är överraskande med tanke på de uppenbara hälsoriskerna med starka lösningsmedel, menar Kerstin Lindell. Vi ser ingen anledning till varför golvslipare ska fortsätta använda hälsofarliga lösningsmedelsbaserade lacker, när det finns förstklassiga vattenburna alternativ. Vi tror det är rätt tidpunkt för den Europeiska marknaden att göra övergången till vattenburna lacker, helt och fullt. Speciellt eftersom lagstiftningen inom EU vad gäller VOC- och formaldehydinnehåll i lacker har skärpts. Det är redan förbjudet att använda lösningsmedelsbaserade produkter i vissa länder, som Sverige till exempel.

Faktaruta
Nya bestämmelser för begränsning av lösningsmedel
Intresset för att minska utsläppen till luft och vatten har vuxit globalt. Lösningsmedlen förångas och då hamnar de i naturen vilket bland annat påverkar ozonlagret. Under 2007 trädde därför nya EU-bestämmelser i kraft som begränsar hur mycket lösningsmedel som får släppas ut. Nya direktiv sätter tak för utsläpp av flyktiga organiska föroreningar förorsakade av användning av lösningsmedel i färger och lacker. Bestämmelserna ska följas senast 2010 som ett led i gemenskapens integrerade strategi för att bekämpa försurning. Det medför att de flesta nuvarande lösningsmedelsbaserade lacker inte får

Taggar:

Om oss

BonaKemi är ett familjeägt företag som etablerades 1919. Vår affärsidé är att erbjuda produkter för behandling, skydd och underhåll för ett trägolvs hela livslängd. I sortimentet ingår vattenbaserade lacker, oljor, UV lacker, ergonomiska slipmaskiner, slippapper, lim och golvvårdsprodukter. Vi är marknadsledande inom lack och ytbehandling med försäljning och 18 dotterbolag i hela världen. Koncernen har cirka 500 anställda i hela världen och en omsättning år 2006 på SEK 1,3 miljarder.

Media

Media

Dokument & länkar