Bonava avyttrar tillgångar i Köpenhamn

Report this content

Bonava har tecknat avtal om att avyttra sin återstående landbank i Köpenhamn, Danmark till Ikano Bolig A/S för en kontant köpeskilling om 545 miljoner svenska kronor. Avyttringen medför en positiv resultateffekt före skatt, inklusive transaktionskostnader, om 226 miljoner svenska kronor under det fjärde kvartalet 2021.

Den 25 maj 2021 meddelade Bonava beslutet att avveckla sin verksamhet i Köpenhamn för att uppnå ökad effektivitet och lönsamhet i koncernen samt planen att sälja den återstående landbanken under det andra halvåret 2021. Bonava har nu tecknat avtal om att avyttra sin landbank i Köpenhamn, som omfattar fyra fastigheter, till Ikano Bolig A/S. Bonava kommer slutföra och överlämna fyra pågående byggprojekt till slutkund enligt plan.   

- Det är mycket glädjande att kunna tillkännage denna affär som synliggör både ett intresse för och ett värde av våra tillgångar i Köpenhamn. Marken kommer nu att vidareutvecklas av en ny ägare med regionalt fokus. Vi kommer målmedvetet att slutföra och överlämna pågående projekt till våra kunder och fortsatta arbetet med att stegvis avveckla vår danska verksamhet på ett ansvarsfullt sätt, säger Peter Wallin, vd och koncernchef för Bonava.

Transaktionen beräknas vara slutförd under det fjärde kvartalet 2021. Bonavas danska verksamhet förväntas vara helt avvecklad under 2023, medan garantiåtaganden kvarstår under perioden fram till 2032.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Granlöf, CFO
lars.granlöf@bonava.com
Tel: +46 790 631 609

Carolina Strömlid, Head of Investor Relations
carolina.stromlid@bonava.com
Tel: +46 708 807 173

Fredrik Hammarbäck, Group Head of Press and Public Affairs
fredrik.hammarback@bonava.com
Tel: +46 739 056 063

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa som skapar hem och grannskap där människor har högsta möjliga livskvalitet. Bolaget är den första bostadsutvecklaren i Europa att få sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative. Med sina 2 100 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland, Lettland och Litauen, med en nettoomsättning om cirka 17 miljarder kronor år 2020. Bonavas aktier och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss, besök: www.bonava.com

Prenumerera

Dokument & länkar