Bonava publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020

Report this content

Bonavas års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens webbplats. Rapporteringen av året som gått består av en digital översikt samt en tryckt/pdf-version som uppfyller legala och formella redovisningskrav.

Den digitala årsöversikten är en sammanställning av årets om gått som kopplar ihop värdeskapande, strategi och hållbarhetsagenda med konkreta exempel på Bonavas framsteg och initiativ. Årsöversikt 2020 är tillgänglig här. Års- och hållbarhetsredovisningen 2020 omfattar utöver den finansiella redovisningen upplysningar om hållbarhetsaspekter baserade på GRI Standards, FN:s Global compact och krav för legal hållbarhetsredovisning. Från 2020 innehåller Bonavas hållbarhetsredovisning även en sammanfattande analys och index baserad på Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer. Syftet med TCFD är att bedöma hur klimatförändringarna kan komma att påverka Bonava långsiktigt, men också att beskriva den roll Bonava kan ha för att motverka klimatförändringar. Års- och hållbarhetsredovisningen kan laddas ned i pdf-format här.  

Tryckta versioner kommer att finnas i mindre upplaga och kan beställas via ir@bonava.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Carolina Strömlid, Head of Investor Relations
carolina.stromlid@bonava.com
Tel: +46 708 807 173

Anna Hamnö Wickman, Group Head of Sustainability
anna.wickman@bonava.com
Tel: +46 709 220 180 

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 10 mars 2021 kl. 10.15 CET.

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa som skapar hem och grannskap där människor har högsta möjliga livskvalitet. Bolaget är den första bostadsutvecklaren i Europa att få sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative. Med sina 2 100 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland, Lettland och Litauen, med en nettoomsättning om cirka 17 miljarder kronor år 2020. Bonavas aktier och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com