Bonava publicerar årsredovisning för 2017

Report this content

Bonavas årsredovisning har idag publicerats på Bonavas hemsida bonava.com/investor-relations. En sammanfattad version av årsredovisningen finns även tillgänglig här.

Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från och med den 19 april och skickas till de aktieägare som meddelat att de önskar få den hemskickad. För att beställa tryckt årsredovisning: skicka ett mejl till ir@bonava.com, skriv till Bonava AB, Lindhagensgatan 72, 102 22 Stockholm eller ring oss på 0737 739 845.

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Danielsson, CFO och IR-ansvarig
ann-sofi.danielsson@bonava.com
Tel: 0706 740 720

Rasmus Blomqvist, Investor Relations
rasmus.blomqvist@bonava.com
Tel: 0737 739 845


Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har sitt ursprung i NCC och har skapat hem och områden sedan 1930-talet. Bonava har 2 000 anställda med verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 14,5 miljarder kronor 2017. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

  
För mer information om oss: bonava.com

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
20 mars 2018 kl. 07:30.

Prenumerera

Dokument & länkar