• news.cision.com/
  • Bonava Group/
  • Bonava redovisar en engångskostnad om 100 MSEK relaterat till en uppgörelse i en gammal rättsprocess i Tyskland

Bonava redovisar en engångskostnad om 100 MSEK relaterat till en uppgörelse i en gammal rättsprocess i Tyskland

Report this content

Bonava har nått en uppgörelse med HDM, en tidigare hotellutvecklare, i en rättsprocess som härrör från ett avslutat entreprenadkontrakt 2006. 

År 2006 hävde Bonava, på grund av utebliven garanti för betalning, ett entreprenadkontrakt avseende en hotell-och konferensanläggning i Rostock i Tyskland. Vid tidpunkten var Bonava aktiv inom byggentreprenad, en verksamhet som bolaget har avslutat sedan många år för att fokusera helt på bostadsutveckling.

Domstolsprocessen har pågått sedan 2008 och har omfattat anspråk från båda parter. Den aktuella uppgörelsen avser bl.a. anspråk på ersättning för fel i projektet, ersättning för utförda arbeten och dröjsmålskostnader.

Den totala kostnaden för Bonava, inklusive rättegångskostnader, uppgår till 100 miljoner SEK och kommer att redovisas som en jämförelsestörande post i tredje kvartalet 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Tjeder, IR-chef
louise.tjeder@bonava.com
Tel: +46 707 82 63 74

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Bonava har 2 100 anställda med verksamhet i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 14,0 miljarder kronor år 2018. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com

Prenumerera

Dokument & länkar