Bonavas bokslutskommuniké 2020

Report this content

Stärkt rörelseresultat och kassaflöde samt fler startade projekt

1 oktober – 31 december, 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 553 (6 499) MSEK
 • Rörelseresultatet* uppgick till 910 (693) MSEK
 • Rörelsemarginalen* uppgick till 12,0 (10,7) procent
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 873 (504) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 640 (368) MSEK
 • Kassaflöde före finansiering uppgick till 1 918 (969) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 5,97 (3,42) SEK
 • Avkastning på sysselsatt kapital* uppgick till 7,9 (8,1) procent
 • Försäljningsvärdet av sålda bostäder under kvartalet uppgick till 6 218 (5 335) MSEK
 • Den 25 november utsåg styrelsen Peter Wallin till ny vd och koncernchef från den 1 februari 2021

1 januari – 31 december, 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 16 997 (15 474) MSEK
 • Rörelseresultatet* uppgick till 1 121 (1 202) MSEK
 • Rörelsemarginalen* uppgick till 6,6 (7,8) procent
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 999 (834) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 733 (615) MSEK
 • Kassaflöde före finansiering uppgick till 3 662 (–138) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 6,82 (5,71) SEK
 • Avkastning på sysselsatt kapital* uppgick till 7,9 (8,1) procent
 • Försäljningsvärdet av sålda bostäder under perioden uppgick till 16 852 (14 477) MSEK
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 3,25 SEK per aktie (0,00) samt en extra utdelning om 2,00 SEK per aktie

*Före jämförelsestörande poster.

Q4 presentation idag kl. 10.00

Rapporten presenteras av Joachim Hallengren, Vd och koncernchef och Lars Granlöf, CFO idag kl. 10.00 i en webbsänd telefonkonferens och nås via denna länk: bonava.com/audiocast Q4 2020

För att delta på telefonkonferensen, vänligen ring in några minuter innan konferensen börjar på något av följande nummer och ange kod: 73694087#   

SE: +46 856 642 651
DE: +49 691 380 34 30
UK: +44 333 300 08 04
US: +16 319 131 422

Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på bonava.com innan presentationen startar där det även finns en inspelad version efteråt.

För mer information, vänligen kontakta:

Carolina Strömlid, Head of Investor Relations
carolina.stromlid@bonava.com
Tel: +46 708 807 173

Fredrik Hammarbäck, Group Head of Press and Public Affairs
fredrik.hammarback@bonava.com
Tel: +46 739 056 063

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021 kl.07.30 CET.

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa som har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Med sina 2 100 medarbetare har Bonava verksamhet i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland, Lettland och Litauen med en nettoomsättning på cirka 17 miljarder kronor år 2020. Bonavas aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com