• news.cision.com/
  • Bonava Group/
  • Bonavas rörelseresultat för fjärde kvartalet och helåret 2020 förväntas bli högre än marknadens förväntningar

Bonavas rörelseresultat för fjärde kvartalet och helåret 2020 förväntas bli högre än marknadens förväntningar

Report this content

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2020 förväntas uppgå till cirka 7,5 miljarder SEK (6,5) och rörelseresultatet till 860 – 910 MSEK (693)*. För helåret 2020 förväntas nettoomsättningen uppgå till cirka 17,0 miljarder SEK (15,5) och rörelseresultatet till 1 075 – 1 125 MSEK (1 202)*. Rörelseresultatet har påverkats positivt av fler resultatavräknade bostäder i kombination med lägre kostnader, samt att de tidigare kommunicerade åtgärderna i Finland har gett effekt.

Bonava redovisar intäkter och resultat från försäljning av bostäder i samband med överlämnandet av sålda och färdigställda bostäder till kunderna. Majoriteten av bostäder överlämnas i det fjärde kvartalet. Resultatet och kassaflödet före finansiering för det fjärde kvartalet är därmed normalt starkare än för övriga kvartal.

Beloppen i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade. Bonava kommer att ge ytterligare kommentarer avseende den finansiella utvecklingen i samband med bokslutskommunikén för 2020 som publiceras fredagen den 29 januari 2021 kl. 07.30. En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas samma dag kl. 10.00.

Före jämförelsestörande poster.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Granlöf, CFO
lars.granlöf@bonava.com
Tel: +46 790 631 609

Carolina Strömlid, Head of Investor Relations
carolina.stromlid@bonava.com
Tel: +46 708 807 173

 

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2021 kl. 19.00 CET.
 

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa som har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Med sina 2 300 medarbetare har Bonava verksamhet i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland med en omsättning på cirka 17 miljarder kronor år 2020. Bonavas aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com


Prenumerera

Dokument & länkar