Fler sålda bostäder med ökat försäljningsvärde

Report this content

1 juli – 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 380 (3 391) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 162 (406) MSEK, varav resultat från markförsäljning uppgick till 31 (30) MSEK. Uppgörelsen i en gammal rättsprocess om -100 MSEK redovisas som en jämförelsestörande post.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 4,8 (12,0) procent
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 36 (370) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 27 (289) MSEK
 • Kassaflöde före finansiering uppgick till -90 (-588) MSEK
 • Resultat per aktie justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 0,95 (2,68) SEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,25 (2,68) SEK
 • Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 9,7 (12,4) procent

1 januari – 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 975 (7 802) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 509 (755) MSEK, varav resultat från markförsäljning uppgick till 92 (184) MSEK. Uppgörelsen i en gammal rättsprocess om -100 MSEK redovisas som en jämförelsestörande post.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 5,7 (9,7) procent
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 330 (643) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 247 (503) MSEK
 • Kassaflöde före finansiering uppgick till -1 107 (-1 720) MSEK
 • Resultat per aktie justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 2,99 (4,67) SEK
 • Resultat per aktie uppgick till 2,29 (4,67) SEK
 • Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 9,7 (12,4) procent

Inbjudan till presentationen:

Plats: Bonavas huvudkontor på Lindhagensgatan 72, Stockholm.

Tid: 23 oktober, 10.00–11.00. Registrering och kaffe från 09.30.

Program: Joachim Hallengren, VD och Ann-Sofi Danielsson, Ekonomi-och Finansdirektör, presenterar delårsrapporten och presentationen avslutas med en frågestund.

Anmälan: Skickas till ir@bonava.com eller via telefon 070 782 63 74.

För att delta på telefonkonferensen och ställa frågor, vänligen ring in på något av följande telefonnummer:

SE: +46 851 999 355
DE: +49 211 971 900 86
UK: +44 203 194 05 50
US: +18 552 692 605

Det går även att följa presentationen live på bonava.com/audiocast_Q3. Presentationsmaterial kommer att finnas tillgänglig på hemsidan innan presentationen startar.

Vänligen ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er genom att uppge ert
namn- och bolagsnamn.  

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Tjeder, IR-ansvarig:
louise.tjeder@bonava.com
Tel: +46 (0) 707 82 63 74

Bonavas presstelefon:
ir@bonava.com
Tel: +46 (0) 739 05 60 63

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Bonava har 2 100 anställda med verksamhet i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 14,0 miljarder kronor år 2018. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019 kl. 07.30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar