Nytt antal röster i Bonava AB efter omvandling

Report this content

Antalet aktier och röster i Bonava AB har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 77 741 A-aktier till sammanlagt 77 741 B-aktier.

Enligt Bonavas bolagsordning har ägare till A-aktier rätt att begära att aktien omvandlas till B-aktie. Under januari månad har på aktieägares begäran sammanlagt 77 741 A-aktier omvandlats till sammanlagt 77 741 B-aktier.

Efter omvandlingarna fanns, per den 29 januari 2021, den sista handelsdagen i månaden, totalt
108 435 822 registrerade aktier i Bonava AB. Av dessa är 11 328 355 A-aktier och 97 107 467 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår härmed till 210 391 017 baserat på antalet registrerade aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Carolina Strömlid, Head of Investor Relations
carolina.stromlid@bonava.com
Tel: +46 708 807 173

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2021 kl. 11.00.

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa som har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Med sina 2 100 medarbetare har Bonava verksamhet i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland, Lettland och Litauen med en nettoomsättning på cirka 17 miljarder kronor år 2020. Bonavas aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com

Prenumerera

Dokument & länkar