Nytt antal röster i Bonava AB efter omvandling

Report this content

Antalet röster i Bonava AB har förändrats till följd av omvandlingar av 3 250 A-aktier till 3 250 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår härmed till 210 180 660.

Enligt Bonavas bolagsordning har ägare till A-aktier rätt att begära att aktien omvandlas till B-aktie. Varje A-aktie representerar tio röster och varje B-aktie representerar en röst. Under september månad har på aktieägares begäran sammanlagt 3 250 A-aktier omvandlats till sammanlagt 3 250 B-aktier.

Efter omvandlingarna fanns, per den 30 september 2021, den sista handelsdagen i månaden,
11 304 982 A-aktier och 97 130 840 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår härmed till
210 180 660 baserat på antalet registrerade aktier. Totalt antal registrerade aktier uppgår till
108 435 822.

För mer information, vänligen kontakta:

Carolina Strömlid, Head of Investor Relations
carolina.stromlid@bonava.com
Tel: +46 708 807 173

 

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2021 kl. 10.00.

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa som skapar hem och grannskap där människor har högsta möjliga livskvalitet. Bolaget är den första bostadsutvecklaren i Europa att få sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative. Med sina 2 100 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland, Lettland och Litauen, med en nettoomsättning om cirka 17 miljarder kronor år 2020. Bonavas aktier och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss, besök: www.bonava.com