Valberedningen i Bonava AB föreslår Frank Roseen till ny styrelseledamot

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen i Bonava omval av Carl Engström (ordförande), Viveca Ax:son Johnson, Åsa Hedenberg, Samir Kamal, Mikael Norman och Anna Wallenberg. Mikael Norman valdes in i styrelsen 2017 och övriga 2015. Valberedningen föreslår vidare nyval av Frank Roseen. Magnus Rosén (ledamot sedan 2015) har avböjt omval.

-         Frank Roseen har en lång erfarenhet från fastighetsinvesteringar i ett internationellt perspektiv i Norden, Asien, USA och Europa. Mer specifikt har han en god insikt i den tyska marknaden, både från sitt tidigare arbete som verkställande direktör inom GE Capital Real Estate Tyskand, CIO/CFO för det börsnoterade fastighetsbolaget WCM AG samt i sin nuvarande roll som styrelseledamot i det tyska börsnoterade fastighetsbolaget Aroundtown. Aroundtown har en fastighetsportfölj på ca 95 miljarder SEK i Tyskland och Holland, säger Tomas Billing, ordförande i valberedningen.

Frank Roseen, född 1962. Styrelseledamot i Aroundtown och ordförande Star Real Estate Ventures LLC. Tidigare styrelseledamot i den polska bostadsutvecklaren Ronson Development Group (2008-2014). Tidigare arbetslivserfarenhet som CIO/CFO för WCM AG i Tyskland (2015-2016), VD för GE Capital Real Estate i Tyskland och Central/Östeuropa (2012-2015), samt flertalet andra chefsroller inom GE Capital Real Estate i Norden, Europa och Asien (2002-2012).

Åsa Hedenberg, Samir Kamal, Mikael Norman, Frank Roseen och Anna Wallenberg anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Carl Engström och Viveca Ax:son Johnson anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte till Bonavas huvudägare Nordstjernan.

Till revisor föreslår valberedningen nyval av revisionsbolaget PwC (PricewaterhouseCoopers AB). PwC har meddelat att Patrik Adolfson kommer att utses till huvudansvarig revisor om årsstämman väljer PwC. Förslaget av revisor är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation efter den revisionsupphandling som revisionsutskottet har genomfört.

Valberedningen består av Tomas Billing (valberedningens ordförande, Nordstjernan AB), Tomas Risbecker (AMF – Försäkring och Fonder), Mats Gustafsson (Lannebo Fonder), samt Carl Engström som adjungerad ledamot av valberedningen i egenskap av styrelsens ordförande.

Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman den 21 mars 2018.

Årsstämma i Bonava AB (publ) kommer att hållas onsdagen den 25 april 2018 kl. 15.00 i Stockholm på Hotel Rival.

För mer information, vänligen kontakta:

Tomas Billing, valberedningens ordförande
Tel: 08-788 50 18

Ann-Sofi Danielsson, CFO och IR-ansvarig
ann-sofi.danielsson@bonava.com
Tel: 0706 740 720

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har sitt ursprung i NCC och har skapat hem och områden sedan 1930-talet. Bonava har 2 000 anställda med verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 14,5 miljarder kronor 2017. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 1 mars 2018 kl. 08.00 CET