Bonava säljer byggrätter i Malmö

Bonava har sålt totalt 210 byggrätter i Elinegård, Malmö till Riksbyggen och Götenehus. Försäljningen omfattar ca 22000 kvm BTA med färdig detaljplan.

- Med Riksbyggen och Götenehus får vi två bra aktörer som kan hjälpa till i den fortsätta utvecklingen ett av Malmös mest expansiva områden, säger Fredrik Hemborg, affärsenhetschef, Bonava Sverige.

Elinegård är under utveckling och vid färdigställande kommer ca 2 000 bostäder samt service, skola, förskolor, parker och grönområden att finnas på plats.

Båda affärerna resultatavräknas vid tillträde när fastighetsbildning är klar, preliminärt i Q1 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Danielsson, CFO och IR-ansvarig
ann-sofi.danielsson@bonava.com
Tel: 0706 740 720

Bonava:s presstelefon

Tel: +46 709 556 654

ir@bonava.com

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har sitt ursprung i NCC och har skapat hem och områden sedan 1930-talet. Bonava har 1 600 anställda med verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, St Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 13,5 miljarder kronor 2016. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com

Om oss

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa som har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Med sina 2 300 medarbetare har Bonava verksamhet i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland med en omsättning på 15,5 miljarder kronor år 2019. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar