Fler starter och god försäljningsutveckling i ett utmanande kvartal

1 april – 30 juni, 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 537 (2 758) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 56 (182) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 1,6 (6,6) procent
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 25 (160) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 18 (120) MSEK
 • Kassaflöde före finansiering uppgick till 1 131 (78) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,17 (1,11) SEK
 • Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 6,2 (11,8) procent
 • Försäljningsvärdet av sålda bostäder under perioden uppgick till 3 010 (2 997) MSEK
 • God tillgång till finansiering, outnyttjade finansieringsramar uppgick till 3 995 (1 226)

1 januari – 30 juni, 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 486 (5 595) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 87 (347) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 1,3 (6,2) procent
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 27 (294) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 20 (220) MSEK
 • Kassaflöde före finansiering uppgick till 927 (-1 017) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,18 (2,04) SEK
 • Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 6,2 (11,8) procent
 • Försäljningsvärdet av sålda bostäder under perioden uppgick till 6 288 (4 836) MSEK

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Tjeder, IR-chef
louise.tjeder@bonava.com
Tel: +46 707 826 374

Fredrik Hammarbäck, Presschef
fredrik.hammarback@bonava.com
Tel: +46 739 056 063

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa som har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Med sina 2 300 anställda har Bonava verksamhet i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland med en omsättning på 15,5 miljarder kronor år 2019. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss, besök: www.bonava.com

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl.07.30 CET.

Taggar:

Om oss

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa som har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Med sina 2 300 medarbetare har Bonava verksamhet i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland med en omsättning på 15,5 miljarder kronor år 2019. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar