Nytt antal röster i Bonava AB efter omvandling

Antalet aktier och röster i Bonava AB har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 400 A-aktier till sammanlagt 400 B-aktier.

Enligt Bonavas bolagsordning har ägare till A-aktier rätt att begära att aktien omvandlas till B-aktie. Under augusti månad har på aktieägares begäran sammanlagt 400 A-aktier omvandlats till sammanlagt 400 B-aktier.

Efter omvandlingarna fanns, per den 30 augusti 2019, den sista handelsdagen i månaden, totalt
108 435 822 registrerade aktier i Bonava AB. Av dessa är 11 933 050 A-aktier och 96 502 772 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 215 833 272 baserat på antalet registrerade aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Tjeder, IR-chef
louise.tjeder@bonava.com
Tel: +46 707 82 63 74

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Bonava har 2 100 anställda med verksamhet i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 14,0 miljarder kronor år 2018. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 11:00.

Om oss

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa som skapar hem och grannskap där människor har högsta möjliga livskvalitet. Bolaget är den första bostadsutvecklaren i Europa att få sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative. Med sina 2 100 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland, Lettland och Litauen, med en nettoomsättning om cirka 17 miljarder kronor år 2020. Bonavas aktier och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar