Påminnelse: Inbjudan till presentation av Bonavas delårsrapport för det första kvartalet 2019

Bonava AB (publ) offentliggör delårsrapporten för det första kvartalet 2019 den
25 april kl. 07:30. Delårsrapporten presenteras för investerare, analytiker och media på Bonavas huvudkontor den 25 april 2019 kl. 10:00.

Plats: Bonavas huvudkontor på Lindhagensgatan 72, Stockholm.

Tid: 25 april, 10.00–11.00. Registrering och kaffe från 09.30.

Program: Joachim Hallengren, VD och Ann-Sofi Danielsson, CFO, presenterar delårsrapporten och presentationen avslutas med en frågestund.

Anmälan: Skickas till ir@bonava.com eller via telefon 0737 739 845.

För att delta på telefonkonferensen och ställa frågor, vänligen ring in på något av följande telefonnummer: SE: +46 851 999 355, DE: +49 211 971 900 86, UK: +44 203 194 05 50,
US: +18 552 692 605

Det går även att följa presentationen live på bonava.com/investor-relations. Presentationsmaterial kommer att kunna laddas ned från hemsidan och det kommer att kunna gå att titta på en repris av presentationen i efterhand.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Sofi Danielsson, CFO och IR-ansvarig
ann-sofi.danielsson@bonava.com
Tel: 0706 740 720

Bonavas presstelefon
ir@bonava.com

Tel: +46 704 30 10 05

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Bonava har 2 100 anställda med verksamhet i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 14,0 miljarder kronor år 2018. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com

Om oss

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa som skapar hem och grannskap där människor har högsta möjliga livskvalitet. Bolaget är den första bostadsutvecklaren i Europa att få sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative. Med sina 2 100 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland, Lettland och Litauen, med en nettoomsättning om cirka 17 miljarder kronor år 2020. Bonavas aktier och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm.