Receptet för lyckliga grannskap

Finland petar Sverige från förstaplatsen – trygghet skapar trivsel

Promenadvänliga och trygga grannskap nära grönområden. Det är receptet för att grannar ska trivas och vara lyckliga. Det visar resultatet av undersökningen Happy Quest där Bonava har frågat 8 582 personer om vad som är viktigt i deras grannskap. Insikterna ska användas för att utveckla framtidens bostadsområden.

Finland är det land där flest trivs och känner tillhörighet i grannskapet. Sverige backar från första till tredje plats jämfört med 2017, vilket beror på en kraftig ökning i Danmark och Finland.

Undersökningen visar att människor som bor i ett område som underlättar en hälsosam livsstil är lyckligare och känner sig i bättre fysisk och mental form. De viktigaste faktorerna i grannskapet som påverkar vår upplevda hälsa är närhet till natur, och att det finns platser där grannar, familj och vänner kan umgås.

7 av 10 som är nöjda med sin fysiska hälsa bor nära parker och grönområden. Bland de som är missnöjda med sin fysiska hälsa har färre tillgång till grönområden. Av de som är missnöjda med sitt mentala välbefinnande umgås bara 2 av 10 med sina grannar, medan 6 av 10 som är nöjda med sitt mentala välbefinnande bor i områden där grannar har bra relationer.

Trygghet är viktigast för trivsel i kvarteret

Trygghet, bra stämning och närhet till livsmedelsbutik, är de viktigaste faktorerna för att skapa trivsel i ett grannskap. 8 av 10 rankar trygghet som det mest betydelsefulla för att de ska känna sig lyckliga där de bor. Andra viktiga faktorer är att området är promenad- och cykelvänligt samt att det är nära till parker och grönområden.

Topplistan: Viktigast för lyckliga grannskap

 1. Känns tryggt att vara i, 82 %
 2. God stämning och atmosfär, 73 %
 3. Livsmedelsaffär på bekvämt avstånd, 71 %
 4. Promenad- och cykelvänligt, 67 %
 5. Parker och grönområden, 67 %

Finnarna mest nöjda – petar svenskarna från förstaplatsen

Finnarna är inte bara världens lyckligaste folk, de är också mest nöjda med sitt grannskap bland de åtta länder som Bonava har undersökt. Finland når 82 av 100 i Happy Index, vilket är en ökning med 9 enheter från 2017. Därmed petar Finland ner Sverige från förstaplatsen.

I Tyskland, St Petersburg, Danmark, Norge, Estland och Lettland ökar också graden av lycka i grannskapen 2019 jämfört med 2017. Det enda landet som skiljer ut sig är Sverige där lycko-index backar från 79 till 78.

Topplistan: Här är vi lyckligast i våra grannskap (Index 0–100)

 1. Finland, 82 (73)
 2. Danmark, 79 (74)
 3. Sverige 78 (79)
 4. Tyskland 77 (74)
 5. Norge 77 (73)
 6. Lettland 76 (72)
 7. St Petersburg 73 (66)
 8. Estland 73 (65)

Citat:

-Insikterna från Happy Quest använder vi i vår kärnaffär: att skapa grannskap där människor känner tillhörighet och i förlängningen lycka. Baserat på resultaten har vi utvecklat en modell, inspirerad av Maslows behovspyramid, som leder oss rätt. Vi har en egen metod och en struktur för att utveckla våra grannskap, säger Joachim Hallengren, VD på Bonava.

-Grunden för trivsel är att människor klarar sin vardag praktiskt. Men om vi vill bygga starka och lyckliga grannskap krävs även en känsla av trygghet, kontakt mellan grannar och en bra atmosfär, vilket i sin tur ger området ett gott rykte, säger Clara Westman, chef för kundinsikter på Bonava.

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Danielsson, CFO och IR-ansvarig
ann-sofi.danielsson@bonava.com
Tel: +46 706 740 720

Bonavas presstelefon
ir@bonava.com
Tel: +46 704 301 005

Om undersökningen Happy Quest:

Undersökningen Happy Quest har genomförts av Cliente på uppdrag av Bonava. Resultatet bygger på enkätsvar från 8 582 personer i Tyskland, St Petersburg, Sverige, Finland, Danmark, Norge, Estland och Lettland. Respondenterna består av ett representativt urval av befolkningen 18 år och äldre. Resultaten är från 2019 och jämförs med resultat från 2017.

Om Happy Index:

Happy Index definierar och mäter graden av trivsel i grannskap. Indexet gör det möjligt att jämföra graden av trivsel mellan olika länder. Indexet har tagits fram av Bonava och är statistiskt säkerställt.

Om Bonava:

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Bonava har 2 100 anställda med verksamhet i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 14,0 miljarder kronor år 2018. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information om Bonavas undersökning: bonava.se/lyckliga-grannskap

Om oss

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Bonava har 2 100 anställda med verksamhet i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 14,0 miljarder kronor år 2018. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar