Stabil försäljning i en god marknad

1 juli - 30 september, 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 958 (3 380) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 125 (162) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 4,2 (4,8) procent
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 99 (36) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 72 (27) MSEK
 • Kassaflöde före finansiering uppgick till 817 (–90) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,68 (0,25) SEK
 • Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 6,1 (9,7) procent
 • Försäljningsvärdet av sålda bostäder under kvartalet uppgick till 4 347 (4 305) MSEK

1 januari - 30 september, 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 444 (8 975) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 211 (509) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 2,2 (5,7) procent
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 126 (330) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 93 (247) MSEK
 • Kassaflöde före finansiering uppgick till 1 744 (–1 107) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,86 (2,29) SEK
 • Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 6,1 (9,7) procent
 • Försäljningsvärdet av sålda bostäder under perioden uppgick till 10 634 (9 141) MSEK

Presentation kl:10.00 idag

Rapporten presenteras av Joachim Hallengren, VD och Koncernchef, och Ann-Sofi Danielsson, Ekonomi- och Finansdirektör idag kl. 10.00 i en webbsänd telefonkonferens och nås via denna länk: bonava.com/audiocast Q3 2020 För att delta på telefonkonferensen, vänligen ring in några minuter innan konferensen på något av följande nummer och ange kod: 73694087#   

SE: +46 856 642 651
DE: +49 691 380 34 30
UK: +44 333 300 08 04
US: +16 319 131 422

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Tjeder, IR-chef
louise.tjeder@bonava.com
Tel: +46 707 826 374

Fredrik Hammarbäck, Presschef
fredrik.hammarback@bonava.com
Tel: +46 739 056 063

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa som har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Med sina 2 300 anställda har Bonava verksamhet i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland med en omsättning på 15,5 miljarder kronor år 2019. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss, besök: www.bonava.com

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl.07.30 CET.


Om oss

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa som har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Med sina 2 300 medarbetare har Bonava verksamhet i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland med en omsättning på 15,5 miljarder kronor år 2019. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar