Ändring av antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

Report this content

Lund, Sverige, 12:00 CET, 31 oktober 2019 – BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador. Under oktober månad har antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) ökat med 8 125 med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner. Per den 31 oktober 2019 uppgår antalet aktier i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) till 52 461 342 aktier, varav 51 956 342 är stamaktier med en röst vardera och 505 000 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 52 006 842 röster.

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT™ (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka in en premarket approval-ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2021. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2018 totalt 97 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.

För ytterligare information kontakta:

BONESUPPORT AB
Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46 (0) 46 286 53 70
ir@bonesupport.com

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87
charlotte.stjerngren@cordcom.se
www.cordcom.se


Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2019 kl. 12:00 CET.

Dokument & länkar